תקנון האתר

תנאי השימוש והרכישה באתר “איולה” באינטרנט.

תודה שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת איולה ח.פ. 22412712 (להלן: “החברה”), בכתובתwww.ayoola.co.il  (להלן: “אתר האינטרנט”) המציע לכם מגוון גוזיות ופרטי הלבשה.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותייך והתחייבויותייך בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.

עצם רכישת מוצר באתר תהווה הצהרה מצדך הלקוחה כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת אותן והסכמת להן. הנך מתבקשת לקרוא תקנון זה בקפידה ובעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין החברה. 

הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

 
1- למרות זאת, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוחה מסוימת לרכוש מוצרים באתר  ayoola  – וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמינה בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את הזכאות לבצע עסקאות באתר  האינטרנט www. ayoola.co.il בכל אחד מהמקרים הבאים:

 אם פעלת בניגוד להוראות תקנון זה.

אם בעת ההרשמה באתר ayoola באינטרנט מסרת פרטים שגויים במתכוון;

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר ayoola  ו/או בישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;

אם השתמשת בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה.

אם את חייבת כספים לחברה או לאיזו מחברות הקשורות עימה (לרבות חוב הנובע מקניה באחת מחנויות הרשת) ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

1.1 -אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייבת לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.

נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.

      2- הליך רכישת מוצר באתר, מועדי אספקה ודרך איסוף.

2.1 – טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן לך צפי להגעת המוצר למלאי ותהיי רשאית על פי שיקול דעתך לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לך כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב לך כספים ששילמת ולבטל את חיובייך ואולם לא תעמוד לך כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.

2.2 -איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לך כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותך לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

2.3 – לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי העסקה או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר איננה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.

2.4- עם אישור ביצוע הרכישה תקבלי אישור הזמנה ישירות למייל שלך. עם הוצאת המשלוח תקבלי מייל המאשר כי ההזמנה שלך נשלחה באופן  אשר נבחר על ידך בעת ביצוע ההזמנה :דואר רשום ,שירות שליח עד הבית . ראי מפרט משלוחים באתר.

3- כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים והם כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע”מ שחל על פי דין באותה עת מדינת ישראל.

3.1 – החברה תהא רשאית מעת לעת ועל פי שיקול דעתה להציע מוצרים הנמכרים באתר או מוצרים אחרים במחירים מוזלים ו/או בהנחות ו/או במבצעים שונים ו/או לתת הטבות שונות.   

3.2.- מבצעים כאמור יעשו לפרקי זמן, במועדים ובתנאים שהחברה תחליט על פי שיקול דעתה ולא יהיה בכך כדי להוות טענה של לקוחה שרכשה מוצר דומה במחיר גבוה יותר שלא במהלך מבצע.

3.3 – מבצעים כאמור יוחלו ויעשו עד גמר מלאי מסוים שהוקצה לצורך המבצע ו/או עד מועד שתחליט החברה ו/או אף לפרק זמן שאינו מוגבל, והחברה תהא רשאית להפסיקם בכל עת וללא הצורך במתן הודעה מראש.

4- כל התוכן הנמצא באתר ayoola  ו/או המקושר אליו, לרבות: תמונות, גרפיקה, טקסט, לוגו, תאורי מוצרים, קבצי מידע ותוכנה הנו רכושה הבלעדי של החברה והוא מהווה קניין רוחני שלהם המוגן ע”פ דיני מדינת ישראל ודינים בינלאומיים לרבות לעניין קניין רוחני וזכויות יוצרים. כל העובר על חוקים אלה עלול לעמוד לדין.

4.1- חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בסימנים המסחריים הנמצאים באתר ו/או בתמונות ומידע הכלול בו כאמור לעיל, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום וכיו”ב, לכל מטרה שהיא שלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה או של בעל זכות הקניין ו/או של בעל הסימן המסחרי. חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו במידע ובסימני מסחר המצויים באתר באופן העלול לגרום להטעיה ו/או בלבול של צרכנים אחרים.

4.2 -רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

5- פרטיות ואבטחת מידע

5.1 -אבטחת המידע באתר ayoola עומדת בתקנים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע ברשת. אנחנו עושים כל הניתן להגן על פרטי כרטיס האשראי והמידע הרגיש שלך .האתר עובד בתקן PCI-DSS בו לצורך ביצוע תשלום הגולש מועבר ישירות לאתר מאובטח של חברת הסליקה כך שפרטי כרטיס האשראי שלך אינם נשמרים כלל  בשרתי האתר. מספר כרטיס האשראי והפרטים הנוספים שאת מזינה בעת הקנייה במערכת נשלחים ישירות אל חברת הסליקה ולא מאוחסנים באתר בשום צורה שהיא. בצורה זו נמנעת האפשרות מצד שלישי להגיע לפרטי כרטיס האשראי שלך.

אבטחה פיזית

השרת המארח את האתר, נמצא במתקן שרתים של חברת בזק בינלאומי ברחוב השחם בפתח תקווה. הגישה לחווה מותרת למורשים בלבד. זיהוי הנכנסים לחווה באופן קבוע מתבצע באמצעים ביומטריים. כל הכניסות לחווה נרשמות ביומן. השרת נמצא בתוך ארון שרתים נעול.

גישה מאובטחת ומוצפנת באמצעות SSL אל דפי האתר

הגישה לכל דפי האתר אפשרית רק באמצעות פרוטוקול TLS 1.2 ומעלה (גישה באמצעות https  ולא באמצעות (http, עם מפתח הצפנה באורך 256 ביט.

סליקת כרטיס אשראי מאובטחת בתקן PCI DSS.

האתר סולק באמצעות שירות סליקה חיצוני המאושר ע”י כל חברות כרטיסי האשראי הישראליות. שירות הסליקה עומד בתקן PCI DSS. פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים באתר האינטרנט והשימוש בהם מתבצע רק באמצעות שירות הסליקה המאובטח והפועל בתקן PCI DSS.

סינון הבקשות אל השרת באמצעות Firewall רגיל ו Firewall אפליקטיבי.

השרת מוגן באמצעות Firewall. גישת ניהול כללית מרחוק חסומה באמצעות ה Firewall ואפשרית רק ממשרדי החברה. מופעל גם ה Firewall  של מערכת ההפעלה.

בקשות לשרת מסוננות באמצעות תוכנת הגנה (Web Applicaition Firewall), למניעת גישות ממחשבים הנמצאים ברשימת חסומים, והתקפות מסוגSQL Injectionואחרות.

אנטי וירוס.

על השרת מותקנת תוכנת אנטי וירוס המתעדכנת באופן אוטומטי.

התקנת טלאי אבטחה שוטפים.

תוכנת מערכת ההפעלה מוגדרת להתקנה אוטומטית של עדכוני אבטחה. עדכוני אבטחה לכל התוכנות האחרות מותקנים פעם בחודש (ולתוכנות המאפשרות עדכון אוטומטי, מופעל עדכון אוטומטי).

ניטור השרת.

על השרת מותקנת תוכנת ניטור השולחת הודעה למפעיליו על אירועים הקשורים באבטחה או בזמינות, ודורשים בדיקה ע”י מנהל המערכת:

התקנת סרביסים חדשים, עומס על מעבד השרת, חריגה בתעבורת השרת, שינוי במצב מערך הדיסקים, ריצה של תהליך שאינו ברשימת התהליכים המורשים, כמות זיכרון פנויה הנמוכה ממינימום שהוגדר, מקום פנוי בדיסקים, התראת וירוס, ועל חריגה בפרטמטרים אחרים של מערכת ההפעלה.

שירות חיצוני בודק האם הדף הראשי של האפליקציה פעיל ושולח הודעת SMS  למפעילים במקרה של אי זמינות.

 5.2- אנו מכבדים את פרטיותך. אנו לא נספק, בשום מקרה, מידע אישי הקשור לחשבונך לצד שלישי למעט מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש.

5.3 – אנו מצהירים כי למטרת אבטחת פעולותיך באתר ואבטחת המידע, מערכת האתר אוספת ומנתחת את כתובת פרוטוקול האינטרנט IP) המחבר את המחשב שלך דרך האינטרנט לאתר). פעילות זו מאפשרת מעקב ובירור פעולות לא חוקיות והגנה מפני ניסיונות מרמה.

5.4- שימוש בעוגיות: אנו מצהירים בזאת כי בזמן ביקורך באתר שומר שרת האתר קבצי טקסט “עוגיות”, המשפרים את חווית הגלישה שלך. קבצים אלה מספקים לנו מידע ויכולת לשפר את השירותים ולהציע לך מוצרים בהתאם לאופן שימושך. השימוש בקבצים אלה הנו אוטומטי וללא פיקוח אדם. במדינת ישראל המשתמש לא חייב לספק פרטים אלה אך ללא הפרטים הללו לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים\שירותים באתר.

5.5- בכל הנוגע לפרטי אמצעי התשלום שמסרת (מספר כרטיס אשראי, מספר חשבון בנק וכיו”ב), השימוש בו יעשה כמובן אך ורק לשם ביצוע תשלום והוא אינו מועבר לשום גורם אחר למעט לשם ביצוע התשלום (כגון: חברת אשראי, בנק). יובהר, כי פרטי כרטיס האשראי מוזנים ישירות לאתר של חברת הסליקה והוא כלל אינו מצוי ו/או נשמר במאגרינו, כך שאין לחברתנו יכולת לעשות בו כל שימוש.

 5.6- לגבי מידע המתקבל אצלנו במסגרת ביצוע רכישת מוצר, נעשה גם כן שימוש למטרת ביצוע אותה פעולה בלבד ולצרכיה. המידע לא מועבר לגורם שלישי, למעט לכאלו שנדרש לעשות כן לשם השלמת הרכישה (למשל במקרה של משלוח תימסר הכתובת לחברת השליחויות או לדואר ישראל).

5.7 – כתובת הדואר האלקטרוני שתימסר על ידך תשמר אצלנו ולא יעשה בה שום שימוש למעט לשם השלמת פעולת הרכישה אשר לשמה הוא נמסר והיא לא תועבר לכל גורם אחר, כגון, חברות קידום מכירות וכיו”ב.

5.8 – ככל שתהיי מעוניינת שנעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני לשם עדכונך לגבי מבצעים הנעשים באתר, מוצרים חדשים, אירועים, הדבר יעשה אך ורק אם תאשרי זאת במקום המיועד לכך באתר.

5.9- לגבי מידע לא מזהה שאינו יכול להיות מיוחס לאדם ספציפי (כגון: מספר כניסות, חתך גילאים וכיו”ב(, אנו עושים שימוש אך ורק כדי לשפר את האתר שלנו לקהל הרחב וכדי לעדכן התנהלות מסחרית לגבי מפרסמים באתר. בכל מקרה לא יועבר מידע היכול לזהות משתמש ספציפי.

5.10 -במקרים שאינם בשליטת החברה ואו הנובעים מכוח עליון או ממעשה פלילי מכוון של צד ג’, לא נישא באחריות לנזק שיגרם ללקוחה או למי מטעמה ככל שיעשה בו שימוש על ידי צד ג’ ללא הרשאה.

5.11 – אנו נוכל לעשות שימוש במידע שברשותנו אם התקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי או שמסירת המידע תעשה על-פי דין אחר.

5.12 – כן נוכל לעשות שימוש במידע, במסגרת הליך משפטי אם יהיה, בינינו לבינך או במסגרת מחלוקת שתהא בינינו.

6- קישורים באתר:

ככל וימצאו באתר קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותנו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו”ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לך או למי מטעמך כתוצאה מכך. הסתמכותך על מידע כאמור הינה באחריותך הבלעדית.

7- מידע פרסומי

7.1 – אם אין ברצונך לקבל מאתנו מידע שיווקי, דברי פרסום, מבצעים ומידע אודות פעילויות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני, שיחה מוקלטת, מסרונים, דואר רגיל, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי וכיו”ב אמצעים מקובלים אחרים על פי פרטי התקשורת שנמסרו על ידך בעת ההרשמה לאתר ו/או רכישת מוצר, תדרשי לסמן זאת במקום המיועד לכך באתר .

7.2 – בכל מקרה, תוכלי  בכל עת לפנות לחברה ולדרוש על הפסקת קבלת מידע כאמור, וזאת בדרך של מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה מועבר לך המידע, הכל לפי בחירתך.

8- החלפה/ ביטול עסקה והחזרת מוצר זכות לביטול ודרכי ביטול

8.1 – על פי דין, כל הרוכש מוצר בעסקה מרחוק, כגון: דרך אתר אינטרנט, רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14 (ב) לחוק הגנת הצרכן, , התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). אנו ממליצים לעיין בהוראות חוק הגנת הצרכן טרם ביצוע הרכישה. ביטול עסקה יעשה באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחותhello@ayoola.co.il ווידוא קבלתו באמצעות תכתובת מייל.

8.2 – להלן נביא בתמצית את כללי הביטול, המפורטים באופן מלא בחוק הגנת הצרכן והם אלו המחייבים.         

8.3 – החזרה ו/או החלפה תתאפשר אך ורק במידה שלא נעשה במוצר כל שימוש ו/או שלא נפל בו כל פגם והוא מוחזר לידנו עם התווית והאזיקון המקוריים בחיבורם המקורי.  יש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, כפי שקבלת  אותה במעמד האיסוף .במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יתקבל זיכוי/החזר (לא החזר כספי ולא שובר זיכוי).  החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרת.     

8.4 -לא תתאפשר החזרה או ביטול של  מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים מיוחדים שייערכו באתר מעת לעת. רכישה של מוצר במסגרת מבצע הינה סופית ולא ניתנת לביטול . למעט מקום בו קיים פגם במוצר. החלפת מוצר שנרכש במבצע אפשרית למידה שונה בלבד. אופן ומהות החלפות והחזרות מופיע במלואו באתר במפרט “החלפות והחזרות”.  

8.5-יש להחזיר את המוצר אלינו , יחד עם המשוב המצורף למשלוח ,ממולא וחתום על ידך. משלוח הפריט חזרה לחברה יהיה בדואר רשום בלבד והינו על חשבונך.                      החלפה אפשרית לצבע ו/או מידה שונים באותו הדגם .במקרה של החלפה יישלח המוצר אל החברה כאמור לעיל בצרוף משוב ההחלפות בו יצוינו הצבע ו/או המידה הרצויים. אנו נשלח אלייך חזרה את הפריט הרצוי בדואר רשום וללא עלות משלוח .הנ”ל מוגבל להחלפה אחת לכל פריט .החלפה נוספת של אותו הפריט, במידה ותידרש על ידך, תחויב בעלות משלוח דואר רשום על פי תעריפי דואר ישראל.

8.6 – במקרה של ביטול עסקה והחזרת מוצר עקב פגם במוצר או בשל אי התאמה ,אנו נשיב לך את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך עד מועד הביטול ונבטל את החיוב בשל העסקה לגבי חיובים שטרם בוצעו.  זיכוי יתבצע באופן התשלום בו התבצעה ההזמנה. לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. במקרה כזה לא נגבה ממך תשלום כלשהו למעט דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר. במידה ותבחרי בקבלת  זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששולם- ללא ניכוי דמי ביטול. בכל מקרה לא יוחזרו ו/או לא יתקבל זיכוי בגין דמי המשלוח.  

לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת זיכוי באתר בלבד.

8.7-לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שהתקבלה במסגרת העסקה ו/או בעטיה, תידרשי להשיב הטבה זו  באמצעות דואר רשום ,מיד עם ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר. 

8.8 – בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לך שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותך מתמצה בקבלת השבה את הכספים ששילמת עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.

9- אספקה ומשלוחים

 אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שצוין בביצוע הרכישה.

9.1- סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרת לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

9.2- במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 3 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן -יתכן והחברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 3 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ניידע אותך טלפונית וההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

9.3-משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. התחייבותם היא עד 14 ימי עסקים לכל היותר.  

10.אחריות למוצרים

10.1 – החברה לא תהא אחראית לנזקים שיגרמו כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר  , לרבות כביסה , שנעשה בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד להנחיות הרשומות על התווית או בכל מקום ברור אחר.

10.2- נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה. 

11-כללי

11.1 -השירות באתר הינו כפי שהוא (AS IS) ולא תעמוד ללקוחה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או העדר התאמתו ליכולות, דרישות וצרכיה של הלקוחה.

11.2 -כל עיכוב או מניעה לבצע התחייבות כלשהי שהתחייבנו בהסכם זה .והנובעים מארוע שאינו בשליטת החברה כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר או מכח עליון  או פגעי טבע ו/או ממלחמה וכיו”ב, לא יהווה הפרה של הסכם זה.

11.3 -תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינינו לבינך בכל הקשור לביצוע פעולות ורכישה באתר זה.

11.4 -הדין החל על השימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמך במחוז תל אביב והמרכז.